OwocowyTicTac

80 tekstów – auto­rem jest Owo­cowy­Tic­Tac.

Cu­dow­nie być dla ko­goś Słońcem, gorzej gdy ktoś da­je znać, że jed­nak zbyt moc­no razisz. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 13 kwietnia 2011, 23:47

Wolę 50% z cze­goś, niż 100% z nicze­go ! 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 grudnia 2010, 00:13

Nie znaj­dzie się ser­deczne­go przy­mie­rza między łachma­nem a purpurą. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 27 października 2010, 23:31

Krzta ta­jem­niczości budzi naj­większe pożądania. 

myśl
zebrała 36 fiszek • 9 października 2010, 20:43

Nie wol­no nam wątpić, czy przy­jaźń na­dal trwa, czy może już się skończyła. Gdy dwa ser­ca łączą się ni­cią przy­jaźni, nic nie jest w sta­nie jej przer­wać. Upływający czas jest często naszym sprzy­mie­rzeńcem, a ok­rutny los, który za wszelką cenę próbu­je przer­wać ową nić przy­wiąza­nia, jest żałośnie bez­radny, gdy dwo­je ludzi za sobą tęskni.

_____________________________________________________
wszys­tkim za­gubionym przyjaciołom 

myśl
zebrała 37 fiszek • 11 września 2010, 00:58

"Ser­ce to tyl­ko mięsień, nie ma pojęcia, że ko­goś kocha­my. To okropne."

by elepatka 

myśl
zebrała 38 fiszek • 1 lipca 2010, 22:58

Do­myśla­nie się to naj­gor­sza czyn­ność, do ja­kiej zmusza­ny jest człowiek. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 3 czerwca 2010, 23:31

Nie szu­kaj sza­cun­ku u tych, których sam nie sza­nujesz. Nie znaj­dziesz. To tak jak­byś szu­kał węgla w ko­pal­ni so­li. Niemożli­we, co? 

myśl
zebrała 35 fiszek • 27 maja 2010, 22:30

Człowiek się zmienia. I to zaw­sze dla ko­goś, przez ko­goś, dzięki ko­muś... Nig­dy nie zmienia się sam z włas­nej woli. 

myśl
zebrała 26 fiszek • 21 maja 2010, 23:45

Jeżeli człowiek mówi, że nie chce o czymś mówić, to znaczy, że nie może o niczym in­nym myśleć. 

myśl
zebrała 71 fiszek • 15 maja 2010, 14:18
OwocowyTicTac

Zatęsknię się na śmierć. Dziękuję.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

OwocowyTicTac

Użytkownicy
N O P
Kalendarz
Ulubieni
Aktywność